gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Zamówienia publiczne
Ochrona 2020 r.- zaproszenie do składania ofert

Załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=54

 
Druk materiałów poligraficznych - udzielenie zamówienia

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Centrum Kultury informuje, że 2 grudnia 2019 r. udzieliło zamówienia na druku 
materiałów poligraficznych na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury 
w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 r. firmie KREOGRAF Kamil Kwiatkowski, 
Miłkowska Karczma 143, 27 – 415 Kunów:

 

- koszt druku 1 sztuki plakatu A0 przy nakładzie wynoszącym 1 sztukę wynosi 20, 00 zł 
(słownie: dwadzieścia złotych, 00/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 24, 60 zł 
(słownie: dwadzieścia cztery złote, 60/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A1 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk wynosi 9, 80 zł 
(słownie: dziewięć złotych, 80/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 12, 05 zł 
(słownie: dwanaście złotych, 05/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A2 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk wynosi 1, 20 zł 
(słownie: jeden złoty, 20/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 48 zł 
(słownie: jeden złoty, 48/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A3 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk wynosi 1, 80 zł 
(słownie: jeden złoty, 80/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 2, 21 zł 
(słownie: dwa złote, 21/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A3 przy nakładzie wynoszącym 100 sztuk wynosi 1, 20 zł 
(słownie: jeden złoty, 20/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 48 zł 
(słownie: jeden złoty, 48/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A3 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk wynosi 1, 00 zł 
(słownie: jeden złoty, 00/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 23 zł 
(słownie: jeden złoty, 23/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A4 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk wynosi 1, 60 zł 
(słownie: jeden złoty, 60/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 97 zł 
(słownie: jeden złoty, 97/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A4 przy nakładzie wynoszącym 100 sztuk wynosi 1, 10 zł 
(słownie: jeden złoty, 10/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 35 zł 
(słownie: jeden złoty, 35/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu A4 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk wynosi 0, 93 zł 
(słownie: zero złotych, 93/100)
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 14 zł 
(słownie: jeden złoty, 14/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm
przy nakładzie wynoszącym
10 sztuk wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm
przy nakładzie wynoszącym
12 sztuk wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 118 x 197cm cm
przy nakładzie wynoszącym
10 sztuk wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 118 x 197cm cm
przy nakładzie wynoszącym
20 sztuk wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 118 x 197cm cm
przy nakładzie wynoszącym
30 sztuk wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 118 x 197cm cm
przy nakładzie wynoszącym
40 sztuk wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 118 x 197cm cm
przy nakładzie wynoszącym
42 sztuki wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 118 x 197cm cm
przy nakładzie wynoszącym
45 sztuk wynosi 25, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 00/100) 
netto plus 23% podatku vat, tj. razem 30, 75 zł (słownie: trzydzieści złotych, 75/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk
wynosi 0, 65 zł (słownie: zero złotych, 65/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 80 zł 
(słownie: zero złotych, 80/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL przy nakładzie wynoszącym 300 sztuk
wynosi 0, 55 zł (słownie: zero złotych, 55/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 68 zł 
(słownie: zero złotych, 68/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk
wynosi 0, 36 zł (słownie: zero złotych, 36/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 44 zł 
(słownie: zero złotych, 44/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym 
100 sztuk wynosi 1, 00 zł (słownie: jeden złoty, 00/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 23 zł 
(słownie: jeden złoty, 23/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym
200 sztuk wynosi 0, 60 zł (słownie: zero złotych, 60/100) netto plus 23% podatku vat, 
tj. razem 0, 74 zł (słownie: zero złotych, 74/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A6 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk
wynosi 1, 00 zł (słownie: jeden złoty, 00/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 1, 23 zł 
(słownie: jeden złoty, 23/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk
wynosi 0, 55 zł (słownie: zero złotych, 55/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 68 zł 
(słownie: zero złotych, 68/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 300 sztuk
wynosi 0, 40 zł (słownie: zero złotych, 40/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 49 zł
(słownie: zero złotych, 40/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk
wynosi 0, 35 zł (słownie: zero złotych, 35/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 43 zł 
(słownie: zero złotych, 43/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki ulotki formatu A6 przy nakładzie wynoszącym 2 000 sztuk 
wynosi 0, 06 zł (słownie: zero złotych, 06/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 07 zł
(słownie: zero złotych, 07/100) brutto


- koszt druku 1 sztuki ulotki formatu A5 przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk 
wynosi 0, 65 zł (słownie: zero złotych, 65/100) netto plus 23% podatku vat, tj. razem 0, 80 zł 
(słownie: zero złotych, 80/100) brutto

 
Druk materiałów poligraficznych - wybór oferty

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w przeprowadzonym konkursie w celu

udzielenia zamówienia publicznego na druk materiałów poligraficznych na imprezy organizowane przez

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

KREOGRAF Kamil Kwiatkowski, Miłkowska Karczma 143, 27 – 415 Kunów.

- Kryterium oceny ofert: cena – 100%

- Firma KREOGRAF Kamil Kwiatkowski, Miłkowska Karczma 143, 27 – 415 Kunów zaoferowała 
wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

- Żaden z Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww., nie został wykluczony.

- Żadna z ofert, które zostały złożone w ww. postępowaniu, nie została odrzucona.

 
Druk materiałów poligraficznych - otwarcie ofert

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:

I.W odpowiedzi na konkurs dotyczący zamówienia na druk materiałów poligraficznych na imprezy organizowane 
przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 r. wpłynęły 2 oferty.

Oferta nr 1 - KREOGRAF Kamil Kwiatkowski, Miłkowska Karczma 143, 27 – 415 Kunów

Oferta nr 2 - ACME Karolina Osierda, ul. Łąkowa, 43 – 332 Pisarzowice

II. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej MCK oraz na stronie BIP MCK 18 listopada 2019 r.

III.Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 listopada 2019 r.

IV.Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę w wysokości 40 000, 00 zł netto

V.Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

 
Druk materiałów poligraficznych w 2020 r.

Komplet załączników do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=50

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 11
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl