gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ochrona budynków i imprez MCK

Ostrowiec Świętokrzyski, 16 listopada 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 1. Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54 (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski), zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację, naprawę systemu monitoringu  oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK.
 2. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Specyfikacji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca stawka VAT. Zaoferowana cena może być negocjowana w dół.
 5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
 6. Tryb składania ofert.
 7. oferty składać należy stosując kwestionariusze ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia, w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,                                     Aleja 3 Maja 6, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie, przesłać pocztą  lub e – mailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 27 listopada 2018 r. do godziny 1000. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Oferty złożone/przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty.
 8. rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
 9. termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.
 10. osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Kina ETIUDA,  tel. 605 931 993,
 • Wojciech Warych w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej muszli koncertowej oraz monitoringu, interwencji, konserwacji  i napraw  w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, tel. 605 410 844,
 • Dorota Kowalczyk w kwestii ochrony imprez organizowanych przez MCK, tel. 781 804 090,

pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki do pobrania:
 

Komentarze użytkowników:

All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl