gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ochrona i monitoring obiektów MCK w 2016

Ostrowiec Świętokrzyski, 23 listopada 2015 r.


O G Ł O S Z E N I E


 1. Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, zaprasza przedsiębiorców do składania
 2. ofert na bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. oraz konserwację i naprawę systemu monitoringu  tj:

1.  bezpośrednią ochronę fizyczną budynku kina „Etiuda”, Aleja 3 Maja 6, w dni robocze od godz. 2100 do 700, w dni wolne od pracy – całą dobę każdorazowo wykonywanej przez 1 umundurowanego pracownika ochrony,

2.  całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

3.  monitoring i interwencje w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 oraz w obiekcie Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

4.  konserwację i naprawę systemów monitoringu w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 oraz w obiekcie Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.


 1. Odległość siedziby Wykonawcy od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 10 km.


 1. Szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


 1. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej ww. obiektów przed przystąpieniem do złożenia oferty.


 1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia strażników pełniących bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej na podstawie umowy o pracę.


 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.


VII.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


VIII. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:


 1. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 2. polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na minimum 1 000 000, 00 zł,
 3. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.


 1. Tryb składania ofert.
  1. Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie, przesłać pocztą  
   lub e – mailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 3 grudnia  2015 r. do godziny 1000.
  2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
  3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.
  4. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Kina ETIUDA,  tel. 41 265 37 47,
 • Dorota Kowalczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej muszli koncertowej oraz w kwestii monitoringu, interwencji, konserwacji i napraw  w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 i w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, tel. 781 804 090
 • pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.
 1. Oferowana  cena  nie może przekroczyć kwoty 30 000, 00 euro netto.
 2. Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca stawka VAT. Zaoferowana cena może być negocjowana w dół.Elżbieta  Baran


Dyrektor MCK


Załączniki do pobrania

http://arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=11

 

  

Komentarze użytkowników:

All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl