gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Konkurs fotograficzny "Muzyka okiem fotografika"

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym konkursie fotograficznym "Muzyka okiem fotografika"organizowanym przez Galerię Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowieckim Browarze Kultury.Zachęcamy do robienia zdjęć z wakacyjnych wydarzeń muzycznych, niezależnie od gatunku, stylu i miejsca ich odbywania. Nagrody będą na pewno. Start już jutro, wraz z początkiem 14. Festiwalu "Wielki Ogień" im. Miry Kubasińskiej, zakończenie - w ostatnim dniu wakacji.


REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


"MUZYKA OKIEM FOTOGRAFIKA"


 1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

II. Cele konkursu:

1. rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni,

2. inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także propagowanie
sztuki fotografowania
jako jednego ze środków komunikacji międzyludzkiej,

3. możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,

4. rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej i bezpiecznej formy spędzania
wolnego czasu,

5. popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

6. rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

III. Uczestnicy konkursu: dzieci, młodzież i dorośli z powiatu ostrowieckiego.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. konkurs adresowany jest do fotografików amatorów, czyli tych, którzy nie zajmują się fotografią

zawodowo i mieszkają na terenie powiatu ostrowieckiego,

2. każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę,

3. prace powinny być wysłane na adres mailowy – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

a. plik powinien być podpisany tytułem pracy i nazwiskiem autora, mail z plikiem powinien zawierać

imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe uczestnika bądź opiekuna prawnego,

b. nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach,

c. zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego

regulaminu, przepisów RODO i oświadczeniem, że zgłoszone do konkursu fotografie zostały

wykonane osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich,

d. złożenie pracy przez uczestnika konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie

jego danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu, w tym umożliwienia uczestnikom

udziału w konkursie i publikacji prac na stronie internetowej organizatora, wyłonienia zwycięzcy

i odebrania nagrody, promocji konkursu i publikacji wizerunku uczestnika na stronie internetowej

organizatora i portalach społecznościowych, na których organizator posiada konto,

e. jednocześnie przesłanie prac oznaczać będzie udzielenie organizatorowi zezwolenia

na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie fotografii na następujących polach eksploatacji

– przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez organizatora informacji o konkursie

i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć.


V. Terminy i rozstrzygnięcie konkursu:

1. termin przysyłania zdjęć: 9 lipca-31 sierpnia 2021 r.

2. prace zostaną udostępnione na profilu facebookowym Miejskiego Centrum Kultury

w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 września 2021 r.

3. o zwycięstwie rozstrzygnie decyzja jury w składzie Stanisław Dunin-Borkowski, Norbert Zięba  i Paweł Słowiński

4. zwycięzca o wynikach zostanie powiadomiony za pośrednictwem Facebooka,

5. nagrodą w konkursie jest sesja fotograficzna w profesjonalnym atelier oraz publikacja

na łamach "Gazety Ostrowieckie

VI. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Galerii Fotografii

Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr tel. 605 937 846,

adres mailowy – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VII. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54,
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem Promocji Organizatora
tj. Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (strony www, portale społecznościowe, prasa,
telewizja, radio, materiały drukowane, elektroniczne, audio, foto i video). Dane mogą być udostępniane
w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz w celu promocji wydarzenia, promocji Organizatora.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e rozporządzenia
2016/679: art. 81 ust. 1 Pr. Aut., wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonywanie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, ale również art. 6 ust. 1 lit. b. W przypadku konkursu podstawą prawną
jest art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

6. Okres przechowywania Państwa danych to okres trwania kampanii promocyjnej wydarzenia,
okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym
przepisem prawa, regulaminem.

7. Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa np. prawo
dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.
Mogą Państwo zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, o realizację przysługujących
Państwu praw. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679. 10.Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw j
est dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości udziału w organizowanym konkursie. 

  


  

Komentarze użytkowników:

All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl