gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Internetowy konkurs fotograficzny

 

Rozwiązanie konkursu fotograficznego "Moje miasto w obiektywie". Największą ilość głosów uzyskały zdjęcia autorstwa: Kategoria II - Weronika Kurek i Julia Kaczor. Kategoria III - Wiktoria Sadowska i Michał Feledyn. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do kontaktu. Poniżej wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu.

 


Kategoria II (klasy 5-8) - "W inną stronę"

 


Kategoria II (klasy 5-8) "Kościół Świętego Michała Archanioła"

 


Kategoria II (klasy 5-8) - "Ogrody na Ogrodach"

 

 

Kategoria II (klasy 5-8) - "Kolegiata - pierwszy listopadowy śnieg" -Weronika Kurek

 

 

Kategoria II (klasy 5-8) "Gutwin" - Julia Kaczor

 

 

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe) - "Tajemniczy Park Miejski"

 

 

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe) - "OBK"

 

 

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe) - "Widok z balkonu"

 

 

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe) - "Zachód"

 

 

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorosli) - "Moje Miasto w obiektywie"-Michał Feldyn

 


 

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe) - "Wąska Uliczka"

 

 

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe) - "Św. Florian" - Wiktoria Sadowska

 

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Moje miasto w obiektywieZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„ Moje miasto w obiektywie”

Organizator: Galeria Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim


Cele konkursu:

1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni.

2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także propagowanie sztuki

fotografowania jako jednego ze środków komunikacji międzyludzkiej.

3. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców.

4. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu.

5. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

6. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież z powiatu ostrowieckiego

Kategorie wiekowe:

Kategoria I: uczniowie klas 0-4

Kategoria II: uczniowie klas 5-8

Kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe.Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do fotografików amatorów, czyli tych, którzy nie zajmują się fotografią
  zawodowo i mieszkają na terenie powiatu ostrowieckiego
  .

 2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.

 3. Prace powinny być wysłane na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 4. Plik powinien być podpisany tytułem pracy i nazwiskiem autora. Mail z plikiem
  powinien zawierać dane takie jak imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe uczestnika
  bądź opiekuna prawnego.

 5. Nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach.

 6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
  niniejszego Regulaminu, RODO i oświadczeniem, że zgłoszone do konkursu fotografie
  zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich.

 7. Złożenie pracy przez uczestnika Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie
  jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym umożliwienia
  uczestnikowi udziału w Konkursie i publikacji prac na stronie internetowej Organizatora,
  wyłonienia zwycięzcy i odebrania nagrody, promocji Konkursu i publikacji wizerunku
  uczestnika na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych, na których
  Organizator posiada konto.

 8. Jednocześnie przesłanie prac oznaczać będzie udzielenie Organizatorowi zezwolenia
  na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie fotografii na następujących polach eksploatacji:
  przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora informacji o Konkursie
  i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć.


Terminy:

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • 14 grudnia 2020 r. prace zostaną udostępnione na profilu
  Galeria Fotografii i Fotoklub "Galeria" MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim
  oraz Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje największa ilość polubień pod konkretną pracą.

 • Prace można będzie oceniać w dniach 14-21.12.2020 r. do godz. 18:00

 • W każdej kategorii wygrywa jedna praca z największą liczbą polubień.

 • Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt za pośrednictwem Facebooka.

 • Nagrodą główną jest rodzinna sesja fotograficzna w profesjonalnym studio świetlnym
  w Ostrowieckim Browarze Kultury, organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Galerii Fotografii
Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- nr tel. 570049049

- Facebook – Stachu Dunin-Borkowski

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

Klauzula RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia zgodnie z Regulaminem Promocji
Organizatora tj. Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
(strony www, portale społecznościowe, prasa, telewizja, radio, materiały drukowane, elektroniczne, audio,
foto i video).Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz w celu promocji
wydarzenia,promocji Organizatora.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c, d, i e
rozporządzenia 2016/679: art. 81 ust. 1 Pr. Aut., wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, ale również art. 6 ust. 1 lit. b. W przypadku konkursu podstawą prawną
jest art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów.

6. Okres przechowywania Państwa danych to okres trwania kampanii promocyjnej wydarzenia,
okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym
przepisem prawa, regulaminem.

7. Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu
do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo
zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, o realizację przysługujących Państwu praw.
Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679. 10.Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw
jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości udziału w organizowanym konkursie.

 


  

Komentarze użytkowników:

All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl