gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
O nas

Miejskie Centrum Kultury

Marek Cichosz

p.o. Dyrektora

ul. Siennieńska 54

27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel. 041 247 65 80

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

RODO

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane "rozporządzeniem 2016/679", „RODO" .

 1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury

ul. Siennieńska 54

27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań statutowych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów.
 3. 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych najczęściej jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e rozporządzenia 2016/679: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ale również art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.  W przypadku wspomnianych wyżej konkursów podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. 5. Zgodnie z obowiązującym prawem odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być są pracownicy Miejskiego Centrum Kultury, bank, ubezpieczyciel, uczestnicy zajęć. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Miejskiego Centrum Kultury. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania, z którego korzysta Miejskie Centrum Kultury. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Miejskiego Centrum Kultury jest art. 28 rozporządzenia 2016/679.
 5. 6. Okres przechowywania Państwa danych zależy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67) lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.
 6. 7. Na podstawie rozporządzenia 2016/679 przysługują Państwu określone prawa np. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, o realizację przysługujących Państwu praw. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 7. 8. W przypadku, kiedy podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    
  9. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w trakcie załatwiania spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości np. udziału w organizowanym konkursie.

 
O MCK

Miejskie Centrum Kultury (widok z góry od strony ulicy Polnej)

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w 1984 r. Przez dwa lata funkcjonowało w ciasnym lokalu na  jedenastym piętrze wieżowca na osiedlu Pułanki, dopiero w 1986 r. MCK przeniesiono do gmachu dawnego Browaru Saskich. Obecnie dysponuje trzema obiektami w centrum miasta: w pobrowarnym budynku przy ulicy Polnej mieszczą się m.in. Punkt Informacji Kulturalnej, Galeria „Uwaga Schody!”,  kameralna sala widowiskowa i pracownie artystyczne, zaś w przejętym w 1998 r. budynku Zakładowego Domu Kultury Huty Ostrowiec przy Alei 3 Maja działają kino „Etiuda”, Galeria Fotografii Miejskiego Centrum Kultury oraz sale prób dla orkiestry dętej i zespołów muzycznych, tanecznych oraz wokalnych. W budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 6 na terenie Starego Zakładu Huty od 2010 r. powstaje Centrum Tradycji Hutnictwa, kolejna placówka w strukturze MCK. Od drugiej połowy 2011 r. MCK ma również do dyspozycji amfiteatr w Parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego, gdzie w sezonie letnim organizowane są plenerowe imprezy artystyczne (koncerty, widowiska, spektakle i seanse).

 

Kino "Etiuda"

Amfiteatr w Parku Miejskim

Na stałe przy ostrowieckim MCK działają trzy chóry: Nauczycielski Chór „Coro Cantorum”, Chór „Ad Libitum” i Chór Dziecięcy „Wiolinki” oraz dwie orkiestry: Orkiestra Dęta Miejskiego Centrum Kultury i Młodzieżowa Orkiestra Dęta MCK. W MCK funkcjonują trzy kluby: Klub Literacki „Aspekt”, Klub Szachowy „Hetman” oraz Fotoklub „Galeria”. Zespoły działające przy MCK to: Dziecięcy Zespół Teatralny „Perełki”, Zespół „Żywego Słowa”, Zespół Wokalny „Tremolo”, Zespół Wokalny „Astra”, grupa folkowa „Pod Wiatr” oraz rockowe formacje Big Queens, Bullshit Baby, Crankshaft, SDL, Forthian, Schizofrenia, Ankohol, Rian i Sasq Beatbox. Do stałych sekcji MCK należy zaliczyć: Sekcję Breakdance, BMX, Sekcję Modelarską „Bunkier”, Sekcję Tkaniny Artystycznej, Sekcję Żywego Słowa oraz Sekcję Muzyczną i MusicArt .

 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim jest znane z organizacji cyklicznych imprez posiadających charakter wydarzeń artystycznych dużej rangi. Niektóre z nich mają wymiar ogólnopolski. Należy do nich zaliczyć Piknik Gombrowiczowski, Festiwal im. Miry Kubasińskiej „Wielki Ogień”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Współczesnej, Ogólnopolski Turniej Tańca Breakdance „So Fresh, So Clean”, Ostrowiec Skate Party, Ostrowieckie Dni Muzyki oraz Dni Ziemi. Co roku organizowane są także m.in. Dni Ostrowca, Europejskie Dni Dziedzictwa, Zaduszki Jazzowe, Ostrowieckie Prezentacje Teatralne, Ostrowieckie Spotkania Filmowe, Ostrowieckie Spotkania Szantowe, Ostrowieckie Spotkania Turystyczne, Folkowisko, Weekend Melomana, Senioralia, Przegląd Pieśni Patriotycznych i Legionowych oraz Spotkanie Opłatkowe i Noc Sylwestrowa na Rynku.

 Obecnie Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zatrudnia 24 pracowników etatowych. Z sekcjami, klubami, zespołami i grupami zainteresowań pracuje 9 stałych instruktorów.

 

 


 

 

 

 


All rights reserved ® 2019 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl