gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Konkurs dla raperów-amatorów

Prezentujemy wyniki pierwszej edycji rapowego konkursu towarzyszącego tegorocznym Dniom Ostrowca. Wzięło w nim udział 25 osób, które skomponowały i nagrały swoje  zwrotki oraz umieściły te utwory na serwerze YouTube.

 

 

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

Rap  #16-stka

organizowanego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego wspólnie z Miejskim Centrum Kultury oraz Ostrowieckim Rapem

§ 1

Organizator konkursu

 1. Miejskie Centrum Kultury oraz Ostrowiecki Rap.
 2. Organizator do oceny prac powoła Komisję Konkursową.

§ 2

Cel konkursu

 1. Promowanie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez prezentację utworu muzycznego w stylistyce „rap”.
 2. Prezentacja utalentowanych młodych twórców rozwijających pasje muzyczne.

§ 3

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest stworzenie oraz nagarnie  utworu w stylistyce „rap”, którego tematem jest Ostrowiec Świętokrzyski oraz jego mieszkańcy i ich pasje, ulubione miejsca i zabytki, przyroda itd.

§ 4

Podstawa prawna

 1. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W niniejszym regulaminie nie mają zastosowania przepisy ustawy art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 223 z 2007 r.  z późniejszymi zmianami).
 3. W regulaminie konkursu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.
 5. Uczestnicy konkursu nie spełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu. Decyzja Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora  konkursu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do ograniczenia i/lub zmiany wysokości i/lub liczby nagród, jak też do odstąpienia od przyznania pierwszej nagrody, jeśli w ocenie Komisji złożone prace nie spełnią przyjętych kryteriów w stopniu zadowalającym i/lub nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac.

§ 5

Forma konkursu

 1. Konkurs muzyczny – „Rap #16-stka” jest jednoetapowy, otwarty.
 2. Hasłem przewodnim konkursu jest „Rapuj z Dniami Ostrowca”.
 3. Do Konkursu może zostać zgłoszone jedynie autorski utwór, który nie był nigdzie wcześniej publikowany i przedstawiany w innych konkursach.
 4. Formularze zgłoszeniowe oraz informacje o konkursie i o regulaminie konkursu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: www.um.ostrowiec.pl oraz Miejskiego Centrum Kultury http://mck.ostrowiec.pl/.

§ 6

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (indywidualnych).
 2. Prace zgłaszane do konkursu muszą być sygnowane przez jedną osobę.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 utwór.
 4. Uczestnikami konkursu nie mogą być:

-        członkowie Komisji Konkursowej

-        osoby biorące udział w opracowaniu i rozstrzyganiu konkursu

-        osoby które są powinowatymi członków Komisji Konkursowej lub osób organizujących konkurs.

§ 7

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Utwór powinien być wykonany samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 3. Uczestnik musi nagrać maksimum 16 wersów.

(Jeśli chodzi o podkład muzyczny, to już indywidualna kwestia każdego uczestnika).

 1. Nagrany utwór należy umieścić w serwisie YouTube do 10 czerwca 2018 r., gdzie w tle należy użyć grafiki konkursowej lub własny filmik w postaci teledysku.
 2. Również do 10 czerwca 2018 r. Uczestnik konkursu powinien wysłać link do utworu na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .; w tytule należy umieścić treść - „Konkurs Muzyczny - Rap  #16-stka”
 3. Wszystkie zgłoszone na konkurs utwory oceni Komisja konkursowa, która przyzna nagrody rzeczowe. Decyzje Komisji są ostateczne.
 4. W ramach konkursu Komisja wyłoni trzy najlepsze utwory.
 5. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści politycznych oraz wulgaryzmów.
 6. Utwory, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie muzycznym, utworu o niskiej jakości technicznej.
 8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 lub nr 2 (w przypadku osób niepełnoletnich) do niniejszego regulaminu.
 9. Uczestnicy nieletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych i wypełnienia załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik konkursu składa oświadczenie o możliwości bezpłatnego publikowania przez Organizatora złożonego utworu konkursowego.
 11. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie utwór wykonany samodzielny, do których uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie utworów wykonanych przez inne osoby jest zabronione.
 12. Złożony utwór na konkurs uważany będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora konkursu.

§ 8

Nagrody

 1. Komisja przyzna autorom najlepszych utworów nagrody:
 • za zajęcie  I miejsca – głośnik JBL
 • za zajęcie II miejsca – mikrofon JBL
 • za zajęcie III miejsca – słuchawki JBL
 • pozostali uczestnicy konkursu, otrzyma nagrody pocieszenia.
 1. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury - http://mck.ostrowiec.pl/ oraz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - www.um.ostrowiec.pl
 2. Nagrody zostaną wręczone  17 czerwca 2018 r. w  niedzielę w godzinach 18:00 – 18:30, w Parku Miejskim na Amfiteatrze w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 9

Komisja konkursowa

 1. W skład Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora wejdą przedstawiciele Miejskiego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz założyciele Ostrowiecki Rap.
 2. Zadaniem komisji oceniającej jest:
 • kwalifikacja zgłoszonych utworów do udziału w konkursie
 • ocena zgłoszonych utworów
 • przyznanie nagród
  • pierwsze trzy osoby, które otrzymają największą ilość wyświetleń na „YouTube” otrzymają po 3 punkty,
  • kolejne dwie osoby otrzymają po 2 punkty,
  • osoba, która zajmie szóste miejsce podczas głosowania przez publiczność otrzyma 1 punkt,
  • Jury będzie miało do wykorzystania po 6 punktów, które rozdysponuje między raperów według uznania (punkty przyznane przez Jury będą upublicznione).
 1. Ocena utworu :

§ 10

Terminarz

 1. Dniem rozpoczęcia konkursu jest 21 maja 2018r. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej, www.um.ostrowiec.pl oraz http://mck.ostrowiec.pl/.
 2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 10 czerwca 2018r.
  do godziny 22.00 wysyłając link utworu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 11 - 15 czerwca 2018r.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 czerwca 2018 r.
 5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatorów w par.6, ust.3.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. Adres do korespondencji: Miejskie Centrum Kultury, ul. Sieneńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i realizacji opracowanej koncepcji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 1133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja konkursowa
  i do niej należy ostateczna interpretacja Regulaminu.


 

Komentarze użytkowników:

All rights reserved ® 2019 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl