gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza 2019

 
Informacja o udzieleniu zamówienia

Dz. A. 261.11.35.2019                             Ostrowiec Świętokrzyski, 31 stycznia 2020 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski informuje, że 31 stycznia 2020 r. 
udzieliło zamówienia na dostawę i montaż systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim, bezpośrednią
ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację,
naprawa systemu monitoringu  oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK.

- część pierwsza - dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej
w Parku Miejskim,

- część druga - ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
konserwacja i naprawa systemów monitoringu,

- część trzecia - ochrona imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.,

firmie Biuro Ochrony SPARTAN, Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

na następujących warunkach finansowych:

Część pierwsza

Cena netto: 12 000, 00 zł

Cena brutto: 14 760, 00 zł


Część druga

Cena netto: 188 845, 40 zł

Cena brutto: 232 279, 84 zł


Część trzecia

Cena netto: jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej – 17, 00 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej – 17, 00 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej  – 59, 99 zł

jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach - 16, 00 zł

 

Cena brutto: jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej  – 20, 91 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej – 20, 91 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej – 73, 78 zł

jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach – 19, 68 zł

 


 
Wybór najkorzystniejszej oferty - informacja


Dz. A. 261.11.26.2019                             Ostrowiec Świętokrzyski, 30 stycznia 2020 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

- Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w celu udzielenia
zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim, bezpośrednią ochronę
fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację, naprawa systemu
monitoringu oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK:

- część pierwsza - dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim,

- część druga - ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
konserwacja i naprawa systemów monitoringu

- część trzecia - ochrona imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.,

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Ochrony SPARTAN, Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Część pierwsza

Cena netto: 12 000, 00 zł

Cena brutto: 14 760, 00 zł

 

Część druga

Cena netto: 188 845, 40 zł

Cena brutto: 232 279, 84 zł

 

Część trzecia

Cena netto:   cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej – 17, 00 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej  – 17, 00 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej – 59, 99 zł

cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach - 16, 00 zł

 

Cena brutto: cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej – 20, 91 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej – 20, 91 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej  – 73, 78 zł

cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach – 19, 68 zł

 

- Kryterium oceny ofert: cena – 100%

- Firma Biuro Ochrony SPARTAN, Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski zaoferowała
wykonanie przedmiotu
zamówienia za najniższą cenę

- Żaden z Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu, nie został wykluczony.

- Żadna z ofert, które zostały złożone w ww. postępowaniu, nie została odrzucona.


 
 
Otwarcie ofert - informacja

Dz.A.261.11.14.2019


Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, informuje:

- W odpowiedzi na konkurs dotyczący zamówienia na dostawę  i montaż systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim,
bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
konserwację, naprawę systemu monitoringu  oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK wpłynęły następujące oferty:

- Oferta nr 1 na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim
(część pierwsza), COM – LM, Zabezpieczenia Komunikacja, ul. Ściegiennego 90, cena oferty: 38 780, 25 zł netto/47 699, 71 zł brutto


- Oferta nr 2 na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej
w Parku Miejskim (część pierwsza), SCORPION – SYSTEM, ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
cena oferty: 21 625, 00 zł netto/ 26 598, 17 zł brutto

- Oferta nr 3 na ochronę osobową oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury
w Ostrowcu Świętokrzyskim (część druga), Biuro Ochrony Osób i Mienia SCORPION, ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski:

ochrona osobowa budynku OBK, ul. Siennieńska 54, konserwacja i naprawa systemu monitoringu
w budynku OBK: 116 580, 00 zł netto/143 393, 40 zł brutto

ochrona osobowa budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6: 72 282, 50 zł netto/88 907, 48 zł brutto

monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring elektroniczny i wizyjny oraz
interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w budynku CTH
przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim:
4 950, 00 zł netto/6 088, 50 zł brutto

- Oferta nr 4 na ochronę imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.
(część trzecia), Biuro Ochrony Osób i Mienia SCORPION, ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:  18, 00 zł netto/22, 14 zł brutto

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej:  18, 00 zł netto/22, 14 zł brutto

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej:  65, 00 zł netto/79, 95 zł brutto

cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach: 18, 00 zł netto/22, 14 zł brutto

- Oferta nr 5 na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim,
na ochronę osobową oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
na ochronę imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.,
Biuro Ochrony SPARTAN Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim
(część pierwsza): 12 000, 00 zł netto/14 700 zł brutto

ochrona osobowa budynku OBK, ul. Siennieńska 54, konserwacja  i naprawa systemu monitoringu w budynku OBK
(część druga):126 714, 40 zł netto/155 857, 49 zł brutto

ochrona osobowa budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6 (część druga): 57 132, 00 zł netto/70 272, 36 zł brutto

monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring elektroniczny i wizyjny
oraz interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w budynku CTH
przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim
(część druga): 4 999, 00 zł netto/6 148, 77 zł brutto

ochrona imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r. (część trzecia)

a.cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:  17, 00 zł netto/20, 91 zł brutto

b.cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej:  17, 00 zł netto/20, 91 zł brutto

c.cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej:  59, 99 zł netto/73, 78 zł brutto

d.cena jednej osobogodziny ochrony ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach: 16, 00 zł netto/19, 68 zł brutto


II.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej MCK oraz na stronie BIP MCK 15 stycznia 2020 r.

III. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10.30.

IV.Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia (części pierwsza, druga i trzecia) kwotę w wysokości 280 000, 00 zł netto

V.Termin realizacji zamówienia:  część I - 1 lutego – 16 lutego 2020 r. 
część II – 1 lutego – 31 grudnia 2020 r.

monitoring i interwencje w muszli koncertowej

17 lutego – 31 grudnia 2020 r.

ochrona osobowa w budynku kina Etiuda –  1 lutego – 30 września 2020 r.

część III – 1 lutego – 31 grudnia 2020 r.

 
Wyjaśnienia do specyfikacji III

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 12
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl