gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia
Druk materiałów poligraficznych 2019

Dokumenty i załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=31

 
Ochrona budynków i imprez MCK - rozstrzygnięcie postepowania

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne - ochrona osobowa oraz monitoring obiektów
należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ochrona imprez plenerowych masowych, niemasowych oraz
imprezy sylwestrowej, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim
- o wartości poniżej progów
określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp
(ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie)
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarł 29 listopada 2018 r. umowy na:

 1. ochronę osobową oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury   w Ostrowcu Świętokrzyskim

cena netto: 131 376, 28

cena brutto: 161 592, 82

 1. 2. ochronę imprez plenerowych masowych, niemasowych oraz imprezy sylwestrowej, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

cena netto za 1 osobogodzinę:

1. impreza masowa – 16, 89 za 1 osobogodz.

2. impreza niemasowa – 16, 89 za 1 osobogodz.

3. impreza sylwestrowa – 59, 89 za 1 osobogodz.

4. ochrona sprzętu – 15, 48 za 1 osobogodz.

cena brutto za 1 osobogodzinę :

1. impreza masowa – 20, 78 za 1 osobogodz.

2. impreza nie masowa – 20, 78 za 1 osobogodz.

3. impreza sylwestrowa – 73, 67 za 1  osobogodz.

4. ochrona sprzętu – 19, 05 za 1 osobogodz.

z Biurem Ochrony Spartan Sp. z o. o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 
Ochrona budynków i imprez MCK

Ostrowiec Świętokrzyski, 16 listopada 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 1. Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54 (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6,
  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski), zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring
  obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację, naprawę systemu monitoringu 
  oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK.
 2. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Specyfikacji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca stawka VAT. Zaoferowana cena może być negocjowana
  w dół.
 5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
 6. Tryb składania ofert.
 7. oferty składać należy stosując kwestionariusze ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia, w siedzibie Miejskiego
  Centrum Kultury, Aleja 3 Maja 6, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie, przesłać
  pocztą  llub e – mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 27 listopada 2018 r. do godziny 1000. Sekretariat czynny od poniedziałku
  do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Oferty złożone/przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
  wpływu oferty.
 8. rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
 9. termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.
 10. osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Kina ETIUDA,  tel. 605 931 993,
 • Wojciech Warych w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej muszli koncertowej oraz monitoringu, interwencji,
  konserwacji i napraw  w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, tel. 605 410 844,
 • Dorota Kowalczyk w kwestii ochrony imprez organizowanych przez MCK, tel. 781 804 090,

pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
  przypadków,o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
  Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=29

 
Wynajem nagłośnienia itp - rozstrzygnięcie

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  z Regulaminem udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych,informujemy, że Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło umowę na wynajem nagłośnienia, oświetlenia i multimediów, agregatu prądotwórczego, transportu, zabezpieczenie sceny, obsługę i realizację imprezy plenerowej ZAKOŃCZENIE WAKACJI  2018 w dniu 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z riderem SŁAWOMIRA: The Greatest Tour z Wonder Events Alan Walburg, ul. Kukułki 35,  05 – 101 Skierdy.
cena netto:  38 200, 00, cena brutto: 46 986, 00

 
Zakończenie wakacji 31 sierpnia 2018 r. - Wynajem nagłośnienia, oświetlenia, multimediów itp.

 

Komplet załączników do pobrania :

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=26

.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 12
All rights reserved ® 2020 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl