gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Status zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- strona nie posiada dostępności mediów zmiennych w czasie,

- strona nie w pełni zapewnia możliwość rozróżnienia – ułatwienie percepcji treści, brak kontrastu, kontroli odtwarzania dźwięku,
kontrast dla treści niebędących tekstem

- strona ma mocno ograniczoną dostępność z poziomu klawiatury,

- brak poprawnego opisu alternatywnego,

- na stronie internetowej ramka focusa nie jest widoczna, co stanowi barierę dostępu do strony,

- struktura nagłówkowa stron posiada błędy,

- są takie elementy formularza, które nie mają etykiety,

- na stronie są linki, które nie zawierają treści,

- w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, o czym użytkownik nie jest o tym ostrzegany,

- występują błędy kodu HTML i CSS,

- pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.


Dostępność architektoniczna


Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zarządza 4 obiektami:

- Ostrowieckim Browarem Kultury (OBK) przy ul. Siennieńskiej 54,

- Kinem ETIUDA przy Alei 3 Maja 6,

- Muszlą koncertową w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza,

-Centrum Tradycji Hutnictwa przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a.


Siedziba Miejskiego Centrum Kultury mieści się w Ostrowieckim Browarze
Kultury przy ul. Siennieńskiej 54


Do obiektu można dotrzeć środkami komunikacji publicznej: wejście znajduje się około 50 m i 100 m od przystanków autobusowych

Budynek dysponuje własnym parkingiem dla osób osobom odwiedzających z trzema wyznaczonymi miejscami parkingowymi
dedykowanymi osobom niepełnosprawnym – na dziedzińcu OBK.

Do budynku prowadzi 9 wejść znajdujących się na poziomie 0. Dla odwiedzających przeznaczone są wejścia: główne od strony
ul. Polnej, wejście do Galerii Fotografii od ul. Wardyńskiego, wejście do sali koncertowej, kawiarni Zmiana Klimatu,
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz MCK od strony dziedzińca

Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego od ul. Polnej. Recepcja nie posiada obniżenia ułatwiającego komunikację
z osobami poruszającymi się na wózku.

Budynek wyposażony jest w windy, co sprawia, że każdy jego poziom jest dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.

Toalety dla osób niepełnosprawnych ulokowane są na poziomie 0 oraz po jednej toalecie w segmencie D na poziomie 3,
w segmencie F na poziomie 2, segmencie B na poziomie -1 i segmencie C na poziomie 2.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących

W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) i SJM on - line.

Przy pierwszym wejściu do części biurowej MCK od strony dziedzińca brak podjazdu dla osób na wózkach

W salach wielofunkcyjnej oraz koncertowej brak miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.


Kino ETIUDA mieści się przy Alei 3 Maja 6


Do obiektu można dotrzeć środkami komunikacji publicznej - wejście znajduje się ok. 150  od przystanku autobusowego.

Budynek dysponuje własnym parkingiem dla osób odwiedzających, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia z poziomu 0. Dla odwiedzających przeznaczone jest wejście główne od strony Alei 3 Maja 6.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnych.

Dla osób o ograniczonej mobilności dostępny jest jedynie poziom 0.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla jak również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabo widzących.

W sali kinowej brak miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.


Muszla koncertowa w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza


Do muszli koncertowej można dotrzeć pieszo z Alei 3 Maja, ul. Mickiewicza i Sienkiewicza alejkami parkowymi.

Muszla koncertowa składa się z dwóch części: widowni oraz sceny z zapleczem. Dla odwiedzających dostępna
jest widownia oraz toalety znajdujące się w części zaplecza.

Na widownię prowadzą 4 wejścia z poziomu 0. Na górę widowni można dotrzeć jedynie schodami (2 wejścia).
Dla osób o ograniczonej mobilności dostępny jest jedynie poziom 0 tuż przed sceną (2 wejścia).

Do zaplecza prowadzą 2 wejścia z poziomu 0. Dla widzów przeznaczone jest jedno wejście prowadzące do toalet w tym 
do toalety dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na poziomie 0.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla jak również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek posiada windę, która umożliwia dostęp osobom ograniczonym mobilnie na wszystkie poziomy.

Na widowni brak miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.


Centrum Tradycji Hutnictwa przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a

Obiekt jest wyłączony z użytkowania.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Michał Mendak

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Telefon: 790 844 733

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej
informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności 
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 5 maja 2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 
Kontrola zarządcza 2019

 
Informacja o udzieleniu zamówienia

Dz. A. 261.11.35.2019                             Ostrowiec Świętokrzyski, 31 stycznia 2020 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski informuje, że 31 stycznia 2020 r. 
udzieliło zamówienia na dostawę i montaż systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim, bezpośrednią
ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację,
naprawa systemu monitoringu  oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK.

- część pierwsza - dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej
w Parku Miejskim,

- część druga - ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
konserwacja i naprawa systemów monitoringu,

- część trzecia - ochrona imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.,

firmie Biuro Ochrony SPARTAN, Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

na następujących warunkach finansowych:

Część pierwsza

Cena netto: 12 000, 00 zł

Cena brutto: 14 760, 00 zł


Część druga

Cena netto: 188 845, 40 zł

Cena brutto: 232 279, 84 zł


Część trzecia

Cena netto: jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej – 17, 00 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej – 17, 00 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej  – 59, 99 zł

jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach - 16, 00 zł

 

Cena brutto: jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej  – 20, 91 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej – 20, 91 zł

jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej – 73, 78 zł

jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach – 19, 68 zł

 


 
Wybór najkorzystniejszej oferty - informacja


Dz. A. 261.11.26.2019                             Ostrowiec Świętokrzyski, 30 stycznia 2020 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

- Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w celu udzielenia
zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim, bezpośrednią ochronę
fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację, naprawa systemu
monitoringu oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK:

- część pierwsza - dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim,

- część druga - ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
konserwacja i naprawa systemów monitoringu

- część trzecia - ochrona imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.,

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Ochrony SPARTAN, Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Część pierwsza

Cena netto: 12 000, 00 zł

Cena brutto: 14 760, 00 zł

 

Część druga

Cena netto: 188 845, 40 zł

Cena brutto: 232 279, 84 zł

 

Część trzecia

Cena netto:   cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej – 17, 00 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej  – 17, 00 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej – 59, 99 zł

cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach - 16, 00 zł

 

Cena brutto: cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej – 20, 91 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej – 20, 91 zł

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej  – 73, 78 zł

cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach – 19, 68 zł

 

- Kryterium oceny ofert: cena – 100%

- Firma Biuro Ochrony SPARTAN, Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski zaoferowała
wykonanie przedmiotu
zamówienia za najniższą cenę

- Żaden z Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu, nie został wykluczony.

- Żadna z ofert, które zostały złożone w ww. postępowaniu, nie została odrzucona.


 
 
Otwarcie ofert - informacja

Dz.A.261.11.14.2019


Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, informuje:

- W odpowiedzi na konkurs dotyczący zamówienia na dostawę  i montaż systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim,
bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
konserwację, naprawę systemu monitoringu  oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK wpłynęły następujące oferty:

- Oferta nr 1 na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim
(część pierwsza), COM – LM, Zabezpieczenia Komunikacja, ul. Ściegiennego 90, cena oferty: 38 780, 25 zł netto/47 699, 71 zł brutto


- Oferta nr 2 na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej
w Parku Miejskim (część pierwsza), SCORPION – SYSTEM, ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
cena oferty: 21 625, 00 zł netto/ 26 598, 17 zł brutto

- Oferta nr 3 na ochronę osobową oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury
w Ostrowcu Świętokrzyskim (część druga), Biuro Ochrony Osób i Mienia SCORPION, ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski:

ochrona osobowa budynku OBK, ul. Siennieńska 54, konserwacja i naprawa systemu monitoringu
w budynku OBK: 116 580, 00 zł netto/143 393, 40 zł brutto

ochrona osobowa budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6: 72 282, 50 zł netto/88 907, 48 zł brutto

monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring elektroniczny i wizyjny oraz
interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w budynku CTH
przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim:
4 950, 00 zł netto/6 088, 50 zł brutto

- Oferta nr 4 na ochronę imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.
(część trzecia), Biuro Ochrony Osób i Mienia SCORPION, ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:  18, 00 zł netto/22, 14 zł brutto

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej:  18, 00 zł netto/22, 14 zł brutto

cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej:  65, 00 zł netto/79, 95 zł brutto

cena jednej osobogodziny ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach: 18, 00 zł netto/22, 14 zł brutto

- Oferta nr 5 na dostawę i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim,
na ochronę osobową oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,
na ochronę imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r.,
Biuro Ochrony SPARTAN Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej i systemu alarmowego w muszli koncertowej w Parku Miejskim
(część pierwsza): 12 000, 00 zł netto/14 700 zł brutto

ochrona osobowa budynku OBK, ul. Siennieńska 54, konserwacja  i naprawa systemu monitoringu w budynku OBK
(część druga):126 714, 40 zł netto/155 857, 49 zł brutto

ochrona osobowa budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6 (część druga): 57 132, 00 zł netto/70 272, 36 zł brutto

monitoring elektroniczny i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoring elektroniczny i wizyjny
oraz interwencje w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w budynku CTH
przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, konserwacja i naprawa systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim
(część druga): 4 999, 00 zł netto/6 148, 77 zł brutto

ochrona imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu  Świętokrzyskim w 2020 r. (część trzecia)

a.cena jednej osobogodziny ochrony imprezy masowej:  17, 00 zł netto/20, 91 zł brutto

b.cena jednej osobogodziny ochrony imprezy niemasowej:  17, 00 zł netto/20, 91 zł brutto

c.cena jednej osobogodziny ochrony imprezy sylwestrowej:  59, 99 zł netto/73, 78 zł brutto

d.cena jednej osobogodziny ochrony ochrony fizycznej sprzętu przed i po koncertach: 16, 00 zł netto/19, 68 zł brutto


II.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej MCK oraz na stronie BIP MCK 15 stycznia 2020 r.

III. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10.30.

IV.Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia (części pierwsza, druga i trzecia) kwotę w wysokości 280 000, 00 zł netto

V.Termin realizacji zamówienia:  część I - 1 lutego – 16 lutego 2020 r. 
część II – 1 lutego – 31 grudnia 2020 r.

monitoring i interwencje w muszli koncertowej

17 lutego – 31 grudnia 2020 r.

ochrona osobowa w budynku kina Etiuda –  1 lutego – 30 września 2020 r.

część III – 1 lutego – 31 grudnia 2020 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11
All rights reserved ® 2020 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl